EduYoga

EDUYOGA – YOGA I SKOLANS VÄRLD
Yoga i skolan och utbildning för yoga i skolan

Yogamottagningen samarbetar inom EduYoga med skolor för att ge elever och personal yoga under skoldagen. Är du intresserad av att pröva yoga inom din skola eller dina barns skola så kontakta oss så berättar vi mera. Erfarenheten hittills är att eleverna snabbt upplever ett inte lugn och känner sig mer fokuserade på skolarbetet. Vi kan förmedla kontakt på Djurgymnasiet och Futuraskolan om ni vill höra skolans bild av hur det fungerar.
Under 2019 startar vi utbildning av personal som vill arbeta med yoga och mental styrketräning inom skolan.

DJURGYMNASIET

Per Söder som har en bakgrund som utbildad ämneslärare i religion och svenska har arbetat inom skolans värld sedan slutet av 70-talet. På Djurgymnasiet som ligger i Liljeholmen håller han sedan 2 år tillbaka i kursen Mental träning som ligger under ämnet Idrott och hälsa B. Här lär sig eleverna i årskurs 2 och 3 som valt kursen yoga som en av vägarna till en mental träning för att öka lugn och koncentration och minska stress.
Per håller även i personalyogan på skolan.

FUTURA INTERNATIONAL SCHOOL OF STOCKHOLM

Från januari 2016 inleder vi ett samarbete med idrottsämnet på Futuraskolan som ligger några stenkast ifrån oss på Erik Dahlbergsskolan. Vi börkar med eleverna i årskurs 5 och 6 som regelbundet kommer till oss på Yogamottagningen för att pröva på yoga under några veckor. Om det fungerar bra fortsätter vi med andra årskurser under våren.